2km tur/retur. Start från begravningsplatsen, koordinater ETRS-TM35FIN N: 6964124 E: 224240

Erklasstigen i Pörtom är en naturstig alldeles invid Närpes å som rinner genom byn. Naturstigen slingrar sig längs med ån i ungefär en kilometer och är ett populärt utflyktsmål såväl för ortsbor som för mer långväga gäster. På vägen finns ett par grillplatser och den uppmärksamma vandraren hittar små överaskningar vid sidan av vägen.

Fållbäcksstigen på Högåsen går genom skogen söder om Högåsen. Det är en 6.5 km lång stig som går genom varierande terräng och är utmärkt med gula märken. Start från Högåsens sportstuga. Här finns förutom en vandringsstig också möjlighet till bastu och isbadstunna. Vintertid finns det ett skidspår. Koordinater ETRS-TM35FIN N: 6951949 E: 219851

Information

Hemsida: 
http://www.ikkamp.com

Goljatlelden är ca 18 km lång och utmärkt i terrängen med skyltar och gula markeringar. Goljatleden startar vid hörnet av skidskyttearenan på Vargbergets fritidscentrum. Leden går från Vargberget till skogen kring svartbäck och där träffar man på jungfrudanser, raststugor, en roparsten och finnhörnet. Koordinater ETRS-TM35FIN N: 6942607 E: 215212

Den södra stigen är 2,4 kilometer lång och den norra är 3 kilometer. Stigarna är markerade så det är lätt att hitta, de möts och bildar en slinga på 5,4 kilometer.

Utanför ungdomsföreningens lokal i Böle finns en karta över naturstigarna. Därifrån kan besökare ta med sig kartor. Vid både den södra och den norra naturstigen finns en parkeringsplats.
Norra leden startar från Böle sandväg. Kör längs Bölevägen och fortsätt in på Böle sandväg cirka 2 kilometer. Södra leden startar från Mossvägen, cirka 1 kilometer söder om Böle ungdomsförenings lokal

Information

Adress: 
Böle UF, Kristinestadsvägen 578, 64240 Böle, Finland

Välkommen till Nämpnäs för att motionera i vacker natur, men också för att ta del av vår bys historia! Föreställ dig det strävsamma liv som levts under århundraden i denna karga kustby, som av naturliga skäl haft fiske som sin huvudsakliga näring! Men ibland har Nämpnäs varit skådeplats för de mest osannolika händelser!

Du kommer att gå längs många bortglömda stigar till platser som idag är igenväxta eller har annan funktion. Då och då stöter du på informationstavlor som berättar om dem. Vill du veta mera, ha din smarttelefon till hands, så leder dig QR-koder vidare till mera text eller ljudfiler!

Består av flera vandringsleder som tillsammans är närapå 50 kilometer lång. Förutom motion bjuder leden också på lokalhistoria vid sju hållplatser. Karta finns vid Gullans Närköp Nämpnäsvägen 109.

Information

Adress: 
Nämpnäsvägen 109
Hemsida: 
https://www.nampnas.fi/vandringsled

Invid natursköna Öjskogsparken finns Öjskogsspåret som är 2,5 km långt, koordinater ETRS-TM35FIN N: 6938617 E: 207828

Information

Adress: 
Prästövägen 30

Raineåsens vandringsstig till storstenrösback forngravar är ca 1,5 km tur/retur. Start från jaktstugan vid Raineås skogsväg i Pörtom. Här finns Störstenrösbäcks forngravar. Koordinater ETRS-TM35FIN N: 6969807 E: 220857

Risnästräskstigen i Övermark, 0,9km till grillkåtan vid Risnästräsket och 2,1 km runt träsket. Start från parkeringsplatsen vid Heide skogsväg. Det finns en roddbåt om man vill ta sig ut på träsket. Koordinater ETRS-TM35FIN N: 6963477 E: 214123

Tjärlax vandrigsled 4,1 km alternativt en kortare stäcka på 1,7km. Start från Tjärlax stugby. Startkoordinater ETRS-TM35FIN N: 6936714 E: 201995

Längs med vandringsleden möter man på natur som är ovanlig för dessa trakter. Här påträffas även Närpes äldsta träd.

Strax under 3 km lång. Längs med leden finns mycket att se bl.a en grotta, djävulsåkrar och fornminnen. Det finns också en utsiktsplats med grillplats där man kan njuta av vyer över Övermark med möllorna i bakgrunden. Leden startar vi hembygdsgården men man kan även starta där själva stigen börjar vid Bergsvägen 34. Det finns låda med kartor på båda ställena, men det är bättre parkeringsmöjligheter vid hembygdsgården. Koordinater för hembygdsgården: ETRS-TM35FIN N: 6955016 E: 223288

Välkommen att ta del av allt det fina som finns på Vargberget. Här finns vacker natur med vandringsleder i varierande längd. Ett kuperat skidspår, skidskyttarena, motionstrappa samt asfalterat rullskidsområde. Skidstuga med plats för större sällskap, grillkåta, omklädningsrum med dusch/ bastu etc. Utrymmena kan bokas enligt överenskommelse. Vargbergets naturstig är 5 km och Goljatleden 17,8 km. Start från Vargbergets fritidscentrum. Det finns också en motionstrappa på Vargberget.

På Vargberget samlas varje vecka flertalet olika idrottsföreningar till ledda träningar samt människor i alla åldrar som vill koppla av i motionens tecken. Hit åker även barnfamiljer och skolor året runt för att ha friluftsdag med picknick, vandring, skidåkning eller pulkaåkning etc. Vintertid är elljusspåret och skidskyttestadion i flitig användning av nejdens aktiva och motionärer men även av grannkommunerna/städerna.

Koordinater ETRS-TM35FIN N: 6942607 E: 215212

Information

Hemsida: 
http://www.vargberget.fi/

Velkmossa vandringsled startar på andra sidan vägen från Velkmoss byagård, Ribackvägen 94 och är 9 km tur/retur. Stigen är markerad med gul markering i terrängen. Längs vandringsleden som går till Viitala i Petalax finns forngravar och gamla boplatser och även ett fågeltorn. Koordinater ETRS-TM35FIN N: 6971020 E: 215932: 215932