I den underbara naturen i Bodbacka kan du skida under en vacker vinterdag. Sommartid kan man istället promenera i spåret.

Njut av den vackra naturen och ta en skidtur i det vackra vintervädret även efter mörkrets inbrott när lamporna tänds i spåret. Under de årstider när det inte går att skida kan man använda spåret till promenader.

Erklasstigen i Pörtom 2km tur/retur. Start från begravningsplatsen, koordinater ETRS-TM35FIN  N: 6964124 E: 224240

Fållbäcksstigen på Högåsen går genom skogen söder om Högåsen. Det är en 6.5 km lång stig som går genom varierande terräng och är utmärkt med gula märken.Start från Högåsens sportstuga, koordinater ETRS-TM35FIN N: 6951949 E: 219851

Vintertid finns här ett skidspår

Information

Hemsida: 
http://www.ikkamp.com

Goljatlelden är ca 18 km lång och utmärkt i terrängen med skyltar och gula markeringar. Goljatleden startar vid hörnet av skidskyttearenan på Vargbergets fritidscentrum. Leden går från Vargberget till skogen kring svartbäck och där träffar man på jungfrudanser, raststugor, en roparsten och finnhörnet. Koordinater ETRS-TM35FIN N: 6942607 E: 215212

Vid Helenelund el-ljusspår kan man skida under vintern eller ta en promenad i det vackra vintervädret du kan även promenera under sommaren.

 

Njuta av den vackra naturen medans du tar en skidtur i det vackra vinter vädret, belysning finns ifall du vill skida när det är mörkt. I brist på snö kan man istället promenera längs spåret.

Ta en skidtur i norrnäs skidspår under vackra vinter dagar. Under sommaren kan du istället  ta en promenad

Njuta av den vackra naturen medan du tar en skidtur i det vackra vinter vädret, belysning finns ifall du vill skida när det är mörkt.

även under vackra vår- och höst dagar kan du ta en promenad i det fina skidspåret.

Pjelax skidspår finns tillgänglig för dig som vill skida i en vacker natur under vintern. Du kan även ta en vacker promenad under sommaren om du föredrar det.

 

Vid pörtom el-ljusspår kan man skida under vintern även när det är mörkt och under vackra vår-,sommar-, höst dagwr kan du ta en promenad längs det vackra skidspåret.

Raineåsens vandringsstig till storstenrösback forngravar är ca 1,5 km tur/retur. Start från jaktstugan vid Raineås skogsväg i Pörtom, koordinater ETRS-TM35FIN N: 6969807 E: 220857

Ta en fridfull skidtur i det vackra vintervädret i rangsby skidspår, belysning finns ifall du hellre skidar efter mörkrets inbrott. I brist på snö kan man istället ta en promenad längs spåret.

 

Risnästräskstigen i Övermark, 0,9km till grillkåtan vid Risnästräsket och 2,1 km runt träsket. Start från parkeringsplatsen vid Heide skogsväg, koordinater ETRS-TM35FIN N: 6963477 E: 214123

 

Tjärlax vandrigsled 4,1 km alternativt en kortare stäcka på 1,7km. Start från Tjärlax stugby. Startkoordinater ETRS-TM35FIN  N: 6936714 E: 201995

Längs med vandringsleden möter man på natur som är ovanlig för dessa trakter. Här påträffas även Närpes äldsta träd.

 

Vid töjby skidspår kan du ta en skidtur i det vackra vintervädret eller promenera om det är brist på snö!

Strax under 3 km lång. Längs med leden finns mycket att se bl.a en grotta, djävulsåkrar och fornminnen. Det finns också en utsiktsplats med grillplats där man kan njuta av vyer över Övermark med möllorna i bakgrunden. Leden startar vi hembygdsgården men man kan även starta där själva stigen börjar vid Bergsvägen 34. Det finns låda med kartor på båda ställena, men det är bättre parkeringsmöjligheter vid hembygdsgården. Koordinater för hembygdsgården: ETRS-TM35FIN  N: 6955016 E: 223288

Vargberget är ett friluftscentrum i Närpes. Här finns naturstigar och skidspår. Från riksväg 8 finns det skyltar som guidar dig till området. Här finns 7,5 km skidspår som har belysning, underlättar mycket på vintern när mörkret faller tidigt på dagen.

Information

Telefon: 
0400-266845
E-post: 
kg.norrgrann@gmail.com

Velkmossa vandringsled startar på andra sidan vägen från Velkmoss byagård, Ribackvägen 94 och är 9 km tur/retur. Stigen är markerad med gul markering i terrängen. Längs vandringsleden som går till Viitala i Petalax finns forngravar och gamla boplatser och även ett fågeltorn. Koordinater ETRS-TM35FIN  N: 6971020 E: 215932: 215932

Vid öjskogsparken i Närpes kan du ta en skidtur i det vackra vintervädret även när det är mörkt eftersom det finns upplyst skidspår. När det inte är snö kan man promenera i spåret.

Invid natursköna Öjskogsparken finns Öjskogsspåret som är 2,5 km långt, koordinater ETRS-TM35FIN N: 6938617 E: 207828