Raineåsens vandringsstig till storstenrösback forngravar är ca 1,5 km tur/retur. Start från jaktstugan vid Raineås skogsväg i Pörtom. Här finns Störstenrösbäcks forngravar. Koordinater ETRS-TM35FIN N: 6969807 E: 220857