Består av flera vandringsleder som tillsammans är närapå 50 kilometer lång. Förutom motion bjuder leden också på lokalhistoria vid sju hållplatser. Karta finns vid Gullans Närköp Nämpnäsvägen 109