Risnästräskstigen i Övermark, 0,9km till grillkåtan vid Risnästräsket och 2,1 km runt träsket. Start från parkeringsplatsen vid Heide skogsväg, koordinater ETRS-TM35FIN N: 6963477 E: 214123