Fållbäcksstigen på Högåsen går genom skogen söder om Högåsen. Det är en 6.5 km lång stig som går genom varierande terräng och är utmärkt med gula märken.Start från Högåsens sportstuga, koordinater ETRS-TM35FIN N: 6951949 E: 219851

Vintertid finns här ett skidspår

Information

Hemsida: 
http://www.ikkamp.com