Den södra stigen är 2,4 kilometer lång och den norra är 3 kilometer. Stigarna är markerade så det är lätt att hitta, de möts och bildar en slinga på 5,4 kilometer.

Utanför ungdomsföreningens lokal i Böle finns en karta över naturstigarna. Därifrån kan besökare ta med sig kartor. Vid både den södra och den norra naturstigen finns en parkeringsplats.
Norra leden startar från Böle sandväg. Kör längs Bölevägen och fortsätt in på Böle sandväg cirka 2 kilometer. Södra leden startar från Mossvägen, cirka 1 kilometer söder om Böle ungdomsförenings lokal

Information

Adress: 
Böle UF, Kristinestadsvägen 578, 64240 Böle, Finland