Sport

Beskrivning: 

Här kan du läsa om olika sport- och idrottsplaner.
 

Ishall

Ishallen Hallis som byggdes 1995 upprätthålls av ett aktiebolag; Ab Sydösterbottens ishall med Närpes stad som majoritetsaktieägare. Ishallen öppnar i början av augusti och stänger i regel per den sista mars.

Mosedals idrottsplan

Närpes stad vill skapa förutsättningar för stadens invånare och föreningar att bedriva en kvalitativ och mångsidig idrottsverksamhet.

I Mosedal finns idrottsplan för fotboll och friidrott, läktare med skyttebana, ishall, uteishockeyrink, basketbollplan  och det senaste tillskottet, Närpes idrottshall, som togs i bruk i slutet av 2008.