Fiskehamnar

Beskrivning: 

Här kan du läsa var du hitta färsk fisk.

Fiskehamn i Kaskö

I grannkommunen Kaskö finns är Finlands största fiskehamn som är centrum för landets livsmedelsströmming. År 2007 lossades ca. 25,5 milj. kg strömming i Kaskö Fiskehamn, varav 11,3 milj. kg var livsmedelsströmming.