Vargberget är ett friluftscentrum i Närpes. Här finns naturstigar och skidspår. Från riksväg 8 finns det skyltar som guidar dig till området. Här finns 7,5 km skidspår som har belysning, underlättar mycket på vintern när mörkret faller tidigt på dagen.

Information

Telefon: 
0400-266845
E-post: 
kg.norrgrann@gmail.com