Operation Stella Polaris var en hemlig operation i samband med slutet av Fortsättningskriget, med syfte att flytta känsligt underrättelsematerial från Finland till Sverige så att det inte skulle hamna i Sovjetunionens händer. Operationen hade sin bas i den lilla fiskebyn Nämpnäs i Närpes, varifrån arkivet skeppades till svenska hamnar. Till minne av detta har man rest ett monument i form av en sten på Österfjärdsvägen i Nämpnäs.

I Öjskogsparken finns ett museum byggt kring underrättelseoperationen som ger vi bakgrunden till och berättar historien om Operation Stella Polaris. Museet är till viss del interaktivt och vi visar även ett antal unika radioapparater från tiden.

Här hittar du mer info

Information

Adress: 
Kyrkvägen 23, Närpes
Mobil: 
+358 45 231 5282