Pörtom kyrka började byggas år 1781 och stod klar för invigning i september 1783. Kyrktornet blev klart några år senare, 1790. Predikstolen i kyrkan är från 1818, och är byggd av Natanael Rönnlund.

Under 1900-talet gjordes flera ändringar och renoveringar på kyrkan, och altartavlansom föreställer Kristi uppstigande till himlen byttes ut mot den som prästdottern Toini Kallio målade 1913. Den gamla altartavlan står numera på museivinden. I kyrkan finns ett flertal gamla föremål, t.ex. ett sentida krucifix i ekträ och en takkrona med inskriften 1762, som troligen kommer från den kyrka som tidigare fanns i Pörtom.

Sommartid är kyrkan är öppen må-to 8-15

Information

Adress: 
Centrumvägen 12, 66270 Pörtom
Telefon: 
0407117692