Närpiö nousee merestä

Maankohoaminen näkyy ilmiönä hyvin Närpiössä, jossa entisestä merenpohjasta on tullut metsää ja peltomaata. Maa kohoaa Närpiön seudulla hieman yli 8 cm vuodessa, mikä vaikuttaa selvästi ympäristöön luonnon muuttuessa maan noustessa. Maankohoaminen aiheutti aikoinaan päänvaivaa rannikon asukkaille, jotka eivät ymmärtäneet, miksi rantaviiva siirtyi. Otaksuttiin, että se johtui veden vähenemisestä, kun satamat muuttuivat matalammiksi ja maata voitiin ryhtyä viljelemään paikoissa, joissa edelliset sukupolvet olivat kalastaneet. 1700- ja 1800-luvuilla opittiin tulkitsemaan veden korkeuseroja ja huomattiin, ettei vedenpinta laskenut samaa tahtia koko rannikolla, vaan vaihtelevasti eri puolilla Itämeren rannikkoa. Tästä pystyttiin päättelemään, ettei rantaviivan siirtymistä aiheuttanutkaan meriveden väheneminen vaan maan kohoaminen merestä.

Nyt paljastui joukko uusia kysymyksiä, joihin piti etsiä vastauksia. Mikä aiheuttaa maankohoamista? Onko maapallo mahdollisesti ollut kuuma, mutta alkanut jäähtyä ja rypistyä siksi kasaan, aiheuttaen epätasaisen kehityksen? 1800-luvun puolivälissä syntyi teoria, jonka mukaan suuri osa maapallon pohjoispuolesta on aikoinaan ollut suuren jäämassan alla. Ajan myötä huomattiin, että viimeisimmän 10 000 vuotta sitten päättyneen jääkauden jälkeen mannerjäätikkö työnsi joustavaa maankuorta sisäänpäin, joka jään sulamisen myötä hitaasti mutta varmasti kohoaa takaisin ylöspäin paljastaen suuria määriä uutta kuivaa maapinta-alaa: noin 1 km² eli 100 hehtaaria joka vuosi. Merenkurkun maankohoaminen on erityisen voimakasta, koska Pohjois-Eurooppaa peittänyt jääpeite oli paksuimmillaan täällä, noin 3000 metriä. Sen vuoksi maa painui syvemmälle ja nousee nyt enemmän. Arvioiden mukaan maa tulee kohoamaan 2000 vuodessa niin paljon, että merenkurkun kohdalle muodostuu maayhteys Ruotsiin. Viime vuosina on alettu arvella, että napajään sulamista ja merenpinnan nousua aiheuttava ilmastonmuutos voi vaikuttaa myös maankohoamiseen. Saattaa jopa käydä niin, että maankohoaminen ja vedenpinnan nousu tasaavat toisensa.