Tjärlax vandringsled

Tjärlax vandrigsled 4,1 km alternativt en kortare stäcka på 1,7km. Start från Tjärlax stugby.

Längs med vandringsleden möter man på natur som är ovanlig för dessa trakter. Här påträffas även Närpes äldsta träd.