Tomatkarnevalen 7-8 juli

Byggarbetena kring torget är klara och tomatkarnevalen kan flytta tillbaka till centrum!