Tjärdalsvecka i Övermark

12-19.7 är det Tjärdalsvecka i Övermark när man återuppliver en gammal tradition som var vanlig i Österbotten på 1600- och 1700-talen. Tjärbränning ansågs som en god binäring så länge tallskog fanns. Fartyg som byggdes av trä behövde skyddas mot röta med tjära. Det uppstod en stor efterfråga på tjära. Till en början var ”Närpestjäran” mest känd i Stockholm. Senare blev de nordligare socknarna i Österbotten med sina stora skogar de största tjärproducerande socknarna. I Övermark har flera tjärdalar funnits och varit i användning ända till slutet av 1940 talet. I ”modern” tid har inte tillverkats tjära genom tjärbränning i traditionella dalar i Sydösterbotten. Nu bränner man alltså tjära igen i Övermark och i samband med tjärbränningen så bjuder man varje dag under hela veckan på program av variernade slag. På hemsidan http://www.tjardalen.fi/ hittar man mera info.